วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เนื้อเยื่อเจริญ( meristematic tissue )

เนื้อเยื่อเจริญ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีผนังบางสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ จำแนกได้ 3ชนิดตามตำแหน่งที่อยู่ส่วนต่างของพืช
1.เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย( apical meristem)อยู่ปลายยอดและปลายรากทำให้รากและลำต้นยาวออก
2.เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ(intercalary meristem) อยู่เหนือข้อ และปล้องทำให้ปล้องยาวออกพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น ไผ่ อ้อย ข้าว ข้าวโพด หญ้า
3.เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง(lateral meristem)ทำให้รากและลำต้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นพบในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไปและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่นหมากผู้หมากเมีย จันทน์ผา เรียกเนื้อเยื่อนี้ว่า แคมเบียม (cambium)ถ้าอยู่ในกลุ่มท่อลำเลียงเรียกว่า วาสคิวลาร์แคมเบียม(vascular cambium) ถ้าอยู่ถัดจากชั้นเยื่อบุผิวรากและลำต้นเข้าไปเรียกว่า
คอร์กแคมเบียม( cork cambium)

2 ความคิดเห็น:

  1. อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้จังเลยค่ะ

    ตอบลบ
  2. ข้อมูลน่าอ่านมากคับ

    ตอบลบ